Обов'язкове страхування цивільної-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів


 

1.

ПРЕДМЕТ СТРАХУВАННЯ:

 

Предметом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) відповідно до Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів» , є майнові інтереси застрахованої, що не суперечать законодавству України, пов'язані з відшкодуванням шкоди (збитків), заподіяної життю, здоров'ю та майну потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з вини застрахованого.

 

 

2.

СТРАХОВА СУМА (ЛІМІТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ):

 

Страхова сума (ліміт відповідальності) за договором ОСЦПВ - це максимальний розмір компенсації, яку страхова компанія може оплатити третім особам (потерпілим) при настанні страхового випадку (ДТП) з вини застрахованого (Страхувальника):
= 100 000,00 грн. на кожного потерпілого - за шкоду, заподіяну майну (автомобілі, споруди і конструкції, які пошкоджені транспортним засобом під час руху);
= 200 000,00 грн. на кожного потерпілого - за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю.

 

3.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ:

 

Договір (поліс) ОСЦПВ може бути укладено:
- для ТЗ, зареєстрованих в Україні і не підлягають обов'язковому технічному контролю - виключно терміном на 1 (один) рік з можливістю вибору кількості місяців експлуатації транспортного засобу (мінімально допустимий - 6 місяців);
- для ТЗ, зареєстрованих в Україні і підлягають обов'язковому технічному контролю, - на строк, що не перевищує дати проходження чергового технічного контролю, але не більше ніж на 1 (один) рік;
- для ТЗ, які перебувають на тимчасовій реєстрації, - до моменту їх постійної реєстрації, але не менше ніж на 15 (п'ятнадцять) днів;
- для ТЗ, зареєстрованого на території іноземної держави, - на період перебування в Україні.

 

4.

ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ (ПОЛИСУ):

 

Вартість договору (поліса) ОСЦПВ визначається відповідно до Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» і залежить від:
-типу і характеристик транспортного засобу
- території, періоду і сфери використання транспортного засобу;
- строку дії договору страхування.

 

5.

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРУ (ПОЛИСУ):

 

- свідоцтво про державну реєстрацію підприємства, реквізити підприємства (для юридичних осіб);
- свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу (для юридичних та фізичних осіб);
- протокол перевірки технічного стану автомобіля (для транспортних засобів, що підлягають обов'язковому технічному контролю);
- посвідчення водія;
- внутрішній (загальногромадянський) паспорт;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
- документ, що підтверджує право на пільги (для пільгових категорій населення);

 

6.

ВИПЛАТА СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ:

 

Виплата страхового відшкодування відбувається протягом 90 (дев'яносто) днів з моменту подачі заявленіяна виплату:
- збиток, нанесений транспортному засобу третьої особи, в результаті ДТП, відшкодовує не водій - винуватець цієї ДТП, а страхова компанія, яка видала винуватцю ДТП поліс ОСЦПВ, в якому позначено транспортний засіб, яким керував винуватець ДТП на законних підставах.
- збиток, нанесений транспортному засобу винуватця ДТП (власнику поліса ОСЦПВ), по даному виду страхування не відшкодовується! Такий ризик можна застрахувати в СК «НАДІЯ» на умовах добровільного страхування наземних транспортних засобів «КАСКО».

 

7.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДОГОВОРУ (ПОЛІСУ) ОСЦПВ

 


 

 

 

 

 

© 2022 Страхова компанія НАДІЯ
Назад